Israel Hanukoglu, Ph.D.
Laboratory of Cell Biology
Ariel University
Ariel 40700, Israel

Fotoğraflar

Resim-1 (144K)
Sol taraf: 1 Nahit Kalkavan, 2, Tuncer Beyazıtlı, 3, Suat Altınkaya (-2005), 4. Tahsin Turan, Sağ taraf: 1, Mehmet Karadeniz, 2. Kazım Çınar, 3, Ercan Mutlu, 4. İbrahim Özden

19970620-1 (119K)
Beden egitimi öğretmenimiz, Şeref Ayral Beyin evinde. Soldan sağa: Erdal Tanyıldızı, 2. Mustafa Demirci, Tahsin Turan, Osman Ak, Mehmet Karadeniz,
Şeref Bey, Kazım Çınar, İbrahim Özden, Mustafa'nin eşi.

19990624-1 (104K)
Soldan sağa: Birinci sıra: Osman Ak, Hasan Çınar, İkinci sıra: Naim (bizim sınıftan değil, Mehmet Karadeniz, Kazım Çınar, Ercan Mutlu, Saffet Sipal,
Üçüncü sıra: Artaki Kutlu, Nahit Kalkavan, Erol Orta?, Tahsin Turan, İbrahim Özden, Erdal Tanyıldızı, Mustafa Demirci, .

19990624-2 (112K)
Soldan sağa: Birinci sıra: Suat Altınkaya, Osman Ak, İkinci sıra: Üçüncü sıra:

English-1 (180K)
Kazım Çınar ingilizce öğretmenimiz Behiye Altınbay ile.