Israel Science and Technology Directory

Biomedical : English-Hebrew Dictionary • Starting with the letter C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HebrewEnglish
כִּיֵּלcalibrate [v.]
כִּיּוּלcalibration
קָלוֹרִימֶטֶרcalorimeter
קָלוֹרִימֶטְרְיָה, א קָלוֹרִימֶטְרִיָּה (רי"ש בחיריק, יו"ד בדגש)calorimetry
כִּפָּהcap
קִבּוּל [נפח]capacity
צִנּוֹר נִימִיcapillary tube, capillary
כִּפּוּיcapping
קַפְּסִידcapsid
קַפְּסוֹמֵרcapsomere
מְנֻרְתָּקcapsulated
נַרְתִּיקcapsule
פִּחוּם [הפיכה לפחם]carbonization
הִתְפַּחֵם [פ"ע]; פִּחֵם [פ"י] [הפך לפחם]carbonize [vi., vt.]
קָטַבּוֹלִיּוּתcatabolism
קָטַבּוֹלִיטcatabolite
דִּכּוּי קָטַבּוֹלִיטִיםcatabolite repression
זֵרוּז, קִטְלוּז, קָטָלִיזָהcatalysis
זָרָז, קָטָלִיזָטוֹרcatalyst
מְזָרֵז, קָטָלִיטִיcatalytic
קִטְלֵזcatalyze
זֵרֵז, קִטְלֵזcatalyze [v.]
שַׁרְשַׁרְתִּיcatena
קַטְיוֹןcation
לִיגַנְד קַטְיוֹנִיcationic ligand
DNA מַשְׁלִים, cDNAcDNA, complementary DNA
תַּרְבִּית תָּאִיםcell culture
שׁוּרַת תָּאִיםcell line
קְרוּם הַתָּאcell membrane
חֲסִינוּת תָּאִיתcellular immunity
אָטוֹם מֶרְכָּזִיcentral atom
סִרְכּוּז, צֶנְטְרִיפוּגַצְיָהcentrifugation
סַרְכֶּזֶת, צֶנְטְרִיפוּגָהcentrifuge [n.]
מַבְחֵנַת-סַרְכֶּזֶת, מַבְחֵנַת-צֶנְטְרִיפוּגָהcentrifuge tube
סִרְכֵּזcentrifuge, centrifugate [v.]
שַׁרְשֶׁרֶתchain
שִׁנּוּי-צֶבַעchange of colour, change of color
חֶלְבּוֹן סוֹכֵךְ, סוֹכֵךְchaperone (protein)
אָטוֹם מְאַפְיֵןcharacteristic atom
בִּדֵּקcheck [v.]
בִּדּוּקchecking
תַּצְבִּיתchelate [n.]
צָבַת [פ"ע]chelate [vi.]
הִצְבִּית [פ"י]chelate [vt.]
לִיגַנְד צוֹבֵתchelating ligand
צַבְתָןchelator
כִּימִיchemical [adj.]
כִּימִיקָלchemical [n.]
טָהוֹר כִּימִיתchemically pure
עָמִיד כִּימִיתchemically resistant
כִּימַאיchemist
כִּימְיָהchemistry
נְהִירָה כִּימִיתchemotaxis
צוֹנֵןchill [adj.]
כְּרוֹמָטוֹגְרָמָהchromatogram
עָשָׂה כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָה, הִפְרִיד בִּכְרוֹמָטוֹגְרַפְיָהchromatograph [v.]
עַמּוּדַת-כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָהchromatographic column
נְיַר-כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָהchromatographic paper
כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָהchromatography
כְּרוֹמוֹזוֹםchromosome
הֲלִיכָה בִּכְרוֹמוֹזוֹםchromosome walking
רִיסָנִיתciliate
רִיסוֹןcilium
כְּרוֹמוֹזוֹם מַעְגָּלִיcircular chromosome
מַשְׁאֵבַת-מַחֲזוֹרcirculating pump, circulator
צִיסְטְרוֹןcistron
מַלְחֵץ [התקן לאחיזה או לאטימה של צינורות העשויים מחומר גמיש]clamp, pinchcock
מִיּוּןclassification
מְשֻׁלַּשׁ-תְּמִיכָהclay triangle
מַגָּבוֹן [מ"ר: מַגְּבוֹנִים]cleansing tissue
צָלוּלclear, limpid
צְלִילוּתclearness, limpidness
בִּקּוּעַcleavage
בִּקַּעcleave [v.]
מַדְחֹם, תֶּרְמוֹמֶטֶר רְפוּאִי [למדידת טמפרטורת גוף-חי] [מ"ר: מַדְחֻמִּים]clinical thermometer
אֶטֶבclip
שֵׁבֶטclone
שִׁבּוּטcloning
דְּבִיקclump
דָּבַקclump [v.]
גּוֹרֵם דְּבִיקָהclumping factor
צְבִירcluster
נִצְבַּרcluster [v.]
צִמּוּת-יַחַדcoaglutination
קְרִישָׁהcoagulation
פֶּחָםcoal
נֶקֶדcoccus
בֶּרֶזcock, tap, faucet
תַּרְבִּית-יַחַדco-culture
קוֹדcode
קוֹדֵדcode [v.]
גְּדִיל מְקוֹדֵדcoding strand
קוֹדוֹןcodon
גּוֹרֵם מַשְׁלִיםcofactor
קָצֶה דָּבִיק [במדעי החיים]cohesive end
קַרcold
הֶלֶם קֹרcold shock
קוֹלִיפוֹרְםcoliform
הִתְיַשְּׁבוּת; יִשּׁוּבcolonization
עַמּוּד [כגון של כַּן]column
עַמּוּדָהcolumn, tower
הַרְכָּבָה; הִתְרַכְּבוּתcombination
הִרְכִּיב [פ"י]; הִתְרַכֵּב [פ"ע]combine [vt., vi.]
בְּתִרְכֹּבֶת [כגון: גפרית בתרכובת]combined
בְּעִירוּתcombustibility
בָּעִיר [מסוגל לבעור באוויר]combustible
שְׂרֵפָה [בעירה מכלה]combustion
סִירַת-שְׂרֵפָהcombustion boat
שְׁפוֹפֶרֶת-שְׂרֵפָה [צינור שבתוכו שורפים חומר]combustion tube, combustion tubing
מַעֲרֶכֶת-שְׂרֵפָהcombustion unit
דִּקֵּק [שחק או שבר לחלקים קטנים]comminute [v.]
דִּקּוּקcomminution
כְּשִׁירוּתcompetence
מַשְׁלִיםcomplement
קִבּוּעַ הַמַּשְׁלִיםcomplement fixation
מַשְׁלִימוּתcomplementarity
גְּדִיל מַשְׁלִיםcomplementary strand
תַּצְמִידcomplex
רְכִיב [חלק בעל מבנה מוגדר במכלל]component
הֶרְכֵּבcomposition
תִּרְכֹּבֶתcompound
תַּרְכִּיזconcentrate [n.]
הִתְרַכֵּז [פ"ע]; רִכֵּז [פ"י]concentrate [vi., vt.]
הִתְרַכְּזוּת; רִכּוּזconcentration
תַּעְבִּית [תוצאת-העיבוי]condensate [n.]
הִתְעַבּוּת; עִבּוּיcondensation
פִּלְמוּר-דְּחִיסָהcondensation polymerization
הִתְעַבָּה [פ"ע]; עִבָּה [פ"י] [הפך מגז לנוזל]condense [vi., vt.]
מְעַבֶּהcondenser
מוּטַצְיָה מֻתְנֵיתconditional mutation
מַד-מוֹלִיכוּת [כגון: מד מוליכות תרמית]conductometer, conductimeter
קוֹנְפוֹרְמַצְיָהconformation
מִלֵּדָהcongenital
הִזְדַּוְּגוּתconjugation
מַחְבֵּר [אבזר לחיבור צינורות או מוטות]connector, connecter
רֶצֶף הַסְכָּמָהconsensus sequence
רֶצֶף מְשֻׁמָּרconserved sequence
סֹמֶךְconsistency
מַרְכִּיב [חלק ממכלל]constituent
צֶרֶףconstruct
מִדַּבֵּק [כגון מחלה מידבקת]contagious [e.g. contagious disease]
מְכָלcontainer, reservior
זִהוּםcontamination, pollution
תְּכוּלָהcontent
תַּרְבִּית רְצִיפָהcontinuous culture
בַּקָּרָה [של תהליך]; בִּקֹּרֶת [של ניסוי]control
פִּקּוּחַcontrol, supervision
הֲמָרָה, הִפּוּךְconversion
קָרִירcool [adj.]
צִנֵּן, קֵרֵרcool, chill [v.]
צִנּוּן, קֵרוּרcooling, chill
הִצְטַמְּדוּתcoordination
תִּרְכֹּבֶת הִצְטַמְּדוּתcoordination compound
מִסְפַּר-הִצְטַמְּדוּתcoordination number
נִפּוּל-יַחַדcoprecipitation
לִבָּה [של האנזים]core [of enzyme]
מַשְׁלִים הַדַּכְּאָןcorepressor
שַׁעַםcork
מַקְדֵּחַ-פְּקָקִיםcork borer
שְׁתִיכוּתcorrodibility
מִשְׁתַּתֵּךְ, שָׁתִיךְcorrodible
שִׁתּוּךְcorrosion
מְשַׁתֵּךְ, חֹמֶר מְשַׁתֵּךְ, חֹמֶר קוֹרוֹזִיבִיcorrosive agent
הַשְׁנָיַת-יַחַדcotransduction
הוֹבָלַת-יַחַדcotransport
מָנָה, סָפַרcount, enumerate [v.]
מוֹנֶה [כגון: מונה-גייגר]counter
מְנִיָּה, סְפִירָהcounting, enumeration
קוֹ=וָלֶנְטִיcovalent
מִכְסֶהcover
מְגַשֵּׁרcross linker
גִּשּׁוּרcross linking, bridging
הֲגָבָה צוֹלֶבֶתcross reaction
מַחְבֵּר-צְלָבcrosspiece
כּוּרִיתcrucible
מֶלְקְחֵי-כּוּרִיתcrucible tongs
גָּרַסcrush [v.]
גְּרִיסָהcrushing
גְּבִישִׁיcrystalline
גְּבִישִׁיּוּתcrystallinity
גִּבּוּש; הִתְגַּבְּשׁוּתcrystallization
גִּבֵּשׁ [פ"י]; הִתְגַּבֵּשׁ [פ"ע]crystallize [vt., vi.]
קֻבִּיcubic
תַּרְבִּיתculture
תִּרְבֵּתculture [v.]
רִפּוּי מִפְּלַסְמִידcuring of plasmid
מַחְתֵּךְ [כגון: מחתך 4]cutter [e.g. 4-cutter]
כְּחֻלִּיתcyanobacterium
מַחְזוֹרcycle
אָדֵנוֹזִין חַד-זַרְחָתִי טַבַּעְתִּי, AMP טַבַּעְתִּיcyclic AMP
טַבַּעְתִּיcyclo-, ring
כִּיסְתָהcyst
צִיטוֹפְּלַסְמָהcytoplasm
זְרִימָה צִיטוֹפְּלַסְמִיתcytoplasmic streaming
רְעִיל-תָּאcytotoxic