Israel Science and Technology Directory

Biomedical

English-Hebrew Dictionary • Starting with the letter C

Choose a letter:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

EnglishHebrew
calibrate [v.]כִּיֵּל
calibrationכִּיּוּל
calorimeterקָלוֹרִימֶטֶר
calorimetryקָלוֹרִימֶטְרְיָה, א קָלוֹרִימֶטְרִיָּה (רי"ש בחיריק, יו"ד בדגש)
capכִּפָּה
capacityקִבּוּל [נפח]
capillary tube, capillaryצִנּוֹר נִימִי
cappingכִּפּוּי
capsidקַפְּסִיד
capsomereקַפְּסוֹמֵר
capsulatedמְנֻרְתָּק
capsuleנַרְתִּיק
carbonizationפִּחוּם [הפיכה לפחם]
carbonize [vi., vt.]הִתְפַּחֵם [פ"ע]; פִּחֵם [פ"י] [הפך לפחם]
catabolismקָטַבּוֹלִיּוּת
cataboliteקָטַבּוֹלִיט
catabolite repressionדִּכּוּי קָטַבּוֹלִיטִים
catalysisזֵרוּז, קִטְלוּז, קָטָלִיזָה
catalystזָרָז, קָטָלִיזָטוֹר
catalyticמְזָרֵז, קָטָלִיטִי
catalyzeקִטְלֵז
catalyze [v.]זֵרֵז, קִטְלֵז
catenaשַׁרְשַׁרְתִּי
cationקַטְיוֹן
cationic ligandלִיגַנְד קַטְיוֹנִי
cDNA, complementary DNADNA מַשְׁלִים, cDNA
cell cultureתַּרְבִּית תָּאִים
cell lineשׁוּרַת תָּאִים
cell membraneקְרוּם הַתָּא
cellular immunityחֲסִינוּת תָּאִית
central atomאָטוֹם מֶרְכָּזִי
centrifugationסִרְכּוּז, צֶנְטְרִיפוּגַצְיָה
centrifuge [n.]סַרְכֶּזֶת, צֶנְטְרִיפוּגָה
centrifuge tubeמַבְחֵנַת-סַרְכֶּזֶת, מַבְחֵנַת-צֶנְטְרִיפוּגָה
centrifuge, centrifugate [v.]סִרְכֵּז
chainשַׁרְשֶׁרֶת
change of colour, change of colorשִׁנּוּי-צֶבַע
chaperone (protein)חֶלְבּוֹן סוֹכֵךְ, סוֹכֵךְ
characteristic atomאָטוֹם מְאַפְיֵן
check [v.]בִּדֵּק
checkingבִּדּוּק
chelate [n.]תַּצְבִּית
chelate [vi.]צָבַת [פ"ע]
chelate [vt.]הִצְבִּית [פ"י]
chelating ligandלִיגַנְד צוֹבֵת
chelatorצַבְתָן
chemical [adj.]כִּימִי
chemical [n.]כִּימִיקָל
chemically pureטָהוֹר כִּימִית
chemically resistantעָמִיד כִּימִית
chemistכִּימַאי
chemistryכִּימְיָה
chemotaxisנְהִירָה כִּימִית
chill [adj.]צוֹנֵן
chromatogramכְּרוֹמָטוֹגְרָמָה
chromatograph [v.]עָשָׂה כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָה, הִפְרִיד בִּכְרוֹמָטוֹגְרַפְיָה
chromatographic columnעַמּוּדַת-כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָה
chromatographic paperנְיַר-כְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָה
chromatographyכְּרוֹמָטוֹגְרַפְיָה
chromosomeכְּרוֹמוֹזוֹם
chromosome walkingהֲלִיכָה בִּכְרוֹמוֹזוֹם
ciliateרִיסָנִית
ciliumרִיסוֹן
circular chromosomeכְּרוֹמוֹזוֹם מַעְגָּלִי
circulating pump, circulatorמַשְׁאֵבַת-מַחֲזוֹר
cistronצִיסְטְרוֹן
clamp, pinchcockמַלְחֵץ [התקן לאחיזה או לאטימה של צינורות העשויים מחומר גמיש]
classificationמִיּוּן
clay triangleמְשֻׁלַּשׁ-תְּמִיכָה
cleansing tissueמַגָּבוֹן [מ"ר: מַגְּבוֹנִים]
clear, limpidצָלוּל
clearness, limpidnessצְלִילוּת
cleavageבִּקּוּעַ
cleave [v.]בִּקַּע
clinical thermometerמַדְחֹם, תֶּרְמוֹמֶטֶר רְפוּאִי [למדידת טמפרטורת גוף-חי] [מ"ר: מַדְחֻמִּים]
clipאֶטֶב
cloneשֵׁבֶט
cloningשִׁבּוּט
clumpדְּבִיק
clump [v.]דָּבַק
clumping factorגּוֹרֵם דְּבִיקָה
clusterצְבִיר
cluster [v.]נִצְבַּר
coaglutinationצִמּוּת-יַחַד
coagulationקְרִישָׁה
coalפֶּחָם
coccusנֶקֶד
cock, tap, faucetבֶּרֶז
co-cultureתַּרְבִּית-יַחַד
codeקוֹד
code [v.]קוֹדֵד
coding strandגְּדִיל מְקוֹדֵד
codonקוֹדוֹן
cofactorגּוֹרֵם מַשְׁלִים
cohesive endקָצֶה דָּבִיק [במדעי החיים]
coldקַר
cold shockהֶלֶם קֹר
coliformקוֹלִיפוֹרְם
colonizationהִתְיַשְּׁבוּת; יִשּׁוּב
columnעַמּוּד [כגון של כַּן]
column, towerעַמּוּדָה
combinationהַרְכָּבָה; הִתְרַכְּבוּת
combine [vt., vi.]הִרְכִּיב [פ"י]; הִתְרַכֵּב [פ"ע]
combinedבְּתִרְכֹּבֶת [כגון: גפרית בתרכובת]
combustibilityבְּעִירוּת
combustibleבָּעִיר [מסוגל לבעור באוויר]
combustionשְׂרֵפָה [בעירה מכלה]
combustion boatסִירַת-שְׂרֵפָה
combustion tube, combustion tubingשְׁפוֹפֶרֶת-שְׂרֵפָה [צינור שבתוכו שורפים חומר]
combustion unitמַעֲרֶכֶת-שְׂרֵפָה
comminute [v.]דִּקֵּק [שחק או שבר לחלקים קטנים]
comminutionדִּקּוּק
competenceכְּשִׁירוּת
complementמַשְׁלִים
complement fixationקִבּוּעַ הַמַּשְׁלִים
complementarityמַשְׁלִימוּת
complementary strandגְּדִיל מַשְׁלִים
complexתַּצְמִיד
componentרְכִיב [חלק בעל מבנה מוגדר במכלל]
compositionהֶרְכֵּב
compoundתִּרְכֹּבֶת
concentrate [n.]תַּרְכִּיז
concentrate [vi., vt.]הִתְרַכֵּז [פ"ע]; רִכֵּז [פ"י]
concentrationהִתְרַכְּזוּת; רִכּוּז
condensate [n.]תַּעְבִּית [תוצאת-העיבוי]
condensationהִתְעַבּוּת; עִבּוּי
condensation polymerizationפִּלְמוּר-דְּחִיסָה
condense [vi., vt.]הִתְעַבָּה [פ"ע]; עִבָּה [פ"י] [הפך מגז לנוזל]
condenserמְעַבֶּה
conditional mutationמוּטַצְיָה מֻתְנֵית
conductometer, conductimeterמַד-מוֹלִיכוּת [כגון: מד מוליכות תרמית]
conformationקוֹנְפוֹרְמַצְיָה
congenitalמִלֵּדָה
conjugationהִזְדַּוְּגוּת
connector, connecterמַחְבֵּר [אבזר לחיבור צינורות או מוטות]
consensus sequenceרֶצֶף הַסְכָּמָה
conserved sequenceרֶצֶף מְשֻׁמָּר
consistencyסֹמֶךְ
constituentמַרְכִּיב [חלק ממכלל]
constructצֶרֶף
contagious [e.g. contagious disease]מִדַּבֵּק [כגון מחלה מידבקת]
container, reserviorמְכָל
contamination, pollutionזִהוּם
contentתְּכוּלָה
continuous cultureתַּרְבִּית רְצִיפָה
controlבַּקָּרָה [של תהליך]; בִּקֹּרֶת [של ניסוי]
control, supervisionפִּקּוּחַ
conversionהֲמָרָה, הִפּוּךְ
cool [adj.]קָרִיר
cool, chill [v.]צִנֵּן, קֵרֵר
cooling, chillצִנּוּן, קֵרוּר
coordinationהִצְטַמְּדוּת
coordination compoundתִּרְכֹּבֶת הִצְטַמְּדוּת
coordination numberמִסְפַּר-הִצְטַמְּדוּת
coprecipitationנִפּוּל-יַחַד
core [of enzyme]לִבָּה [של האנזים]
corepressorמַשְׁלִים הַדַּכְּאָן
corkשַׁעַם
cork borerמַקְדֵּחַ-פְּקָקִים
corrodibilityשְׁתִיכוּת
corrodibleמִשְׁתַּתֵּךְ, שָׁתִיךְ
corrosionשִׁתּוּךְ
corrosive agentמְשַׁתֵּךְ, חֹמֶר מְשַׁתֵּךְ, חֹמֶר קוֹרוֹזִיבִי
cotransductionהַשְׁנָיַת-יַחַד
cotransportהוֹבָלַת-יַחַד
count, enumerate [v.]מָנָה, סָפַר
counterמוֹנֶה [כגון: מונה-גייגר]
counting, enumerationמְנִיָּה, סְפִירָה
covalentקוֹ=וָלֶנְטִי
coverמִכְסֶה
cross linkerמְגַשֵּׁר
cross linking, bridgingגִּשּׁוּר
cross reactionהֲגָבָה צוֹלֶבֶת
crosspieceמַחְבֵּר-צְלָב
crucibleכּוּרִית
crucible tongsמֶלְקְחֵי-כּוּרִית
crush [v.]גָּרַס
crushingגְּרִיסָה
crystallineגְּבִישִׁי
crystallinityגְּבִישִׁיּוּת
crystallizationגִּבּוּש; הִתְגַּבְּשׁוּת
crystallize [vt., vi.]גִּבֵּשׁ [פ"י]; הִתְגַּבֵּשׁ [פ"ע]
cubicקֻבִּי
cultureתַּרְבִּית
culture [v.]תִּרְבֵּת
curing of plasmidרִפּוּי מִפְּלַסְמִיד
cutter [e.g. 4-cutter]מַחְתֵּךְ [כגון: מחתך 4]
cyanobacteriumכְּחֻלִּית
cycleמַחְזוֹר
cyclic AMPאָדֵנוֹזִין חַד-זַרְחָתִי טַבַּעְתִּי, AMP טַבַּעְתִּי
cyclo-, ringטַבַּעְתִּי
cystכִּיסְתָה
cytoplasmצִיטוֹפְּלַסְמָה
cytoplasmic streamingזְרִימָה צִיטוֹפְּלַסְמִית
cytotoxicרְעִיל-תָּא