Israel Science and Technology Directory

Biomedical : English-Hebrew Dictionary • Starting with the letter S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HebrewEnglish
בַּקְבּוּק-מַלְכּוֹד [בקבוק המונע זרימה חוזרת]safety bottle
מִשְׁקְפֵי-מָגֵןsafety goggles
שַׁסְתּוֹם-בְּטִיחוּתsafety valve
מֶלַחsalt
דְּמוּי-מֶלַחsaltlike
תִּרְכֹּבֶת דְּמוּיַת-מֶלַחsaltlike compound
מִדְגָּםsample
מִדְגָּםsample [n.]
דָּגַםsample [v.]
דְּגִימָהsampling
כַּף-דְּגִימָהsampling spoon
אַמְבַּט-חוֹלsand bath
סִבּוּןsaponification
סִבֵּןsaponify [v.]
DNA לַוְיָנִיsatellite DNA
רָוָה [פ"ע]; רִוָּה [פ"י]saturate [v.]
רָווּיsaturated
סְקָלָה [של מֹאזְנַיִם]scale
שֶׁנֶת [מ"ר: שְׁנָתוֹת]scale mark, graduation mark, graduation line
כַּף-נִפּוּקscoop
כְּבָרָה [עינותיה גדולות]screen, riddle
מַלְחֵץ-בֹּרֶגscrew clamp, screw pinchcock
תְּגוּבָה שְׁנִיּוֹנִיתsecondary response
נוֹגְדַן הַפְרָשָׁהsecretory antibody
מִשְׁקָעsediment [n.]
הִשְׁקִיעַ [פ"י]; שָׁקַעsediment [vt., vi.]
שְׁקִיעָהsedimentation
מַצָּע בּוֹרֵרselective medium
רְעִילוּת בּוֹרֶרֶתselective toxicity
הִתְרַכְּבוּתself-assembly
שִׁכְפּוּל חֲצִי-מְשַׁמֵּרsemiconservative replication
גְּדִיל קָרִיאsense strand
רָגִישׁsensitive
רְגִישׁוּתsensitivity
הִפְרִידseparate [v.]
מַשְׁפֵּךְ-הַפְרָדָהseparating funnel
הַפְרָדָהseparation
אֶלַחsepsis
אִלְחִיseptic
אֶלַח הַדָּםsepticaemia
מְחִצָּהseptum
רֶצֶףsequence [n.]
שִׁמּוּר רְצָפִיםsequence conservation
מַרְצֵףsequencer
הַרְצָפָהsequencing
סִדְרָה [שורת פעולות או תכונות]series
סֶסְקְוִי-sesqui-
שַׂעֲרִית זְוִיגsex pilus
מַנְעֵרshaker
נָדָןsheath
גָּרֶדֶת כְּבָשִׂיםsheep scrapie disease
קְיָם בְּהַחְסָנָהshelf life
הֶסֵּט [גנטי]shift
מַעְבֹּרֶתshuttle (vector)
נָפָה [עינותיה קטנות]sieve, screen [n.]
נִפָּהsieve, sift [v.]
נִפּוּיsieving, sifting
רֶצֶף אוֹתsignal sequence
הַעֲבָרַת אוֹתsignal transduction
מוּטַצְיָה שְׁקֵטָהsilent mutation
פִּעְפּוּעַ פָּשׁוּט, דִּיפוּזְיָה פְּשׁוּטָהsimple diffusion
מֶלַח פָּשׁוּטsimple salt
כִּיּוֹרsink
זְכוּכִית מְדֻבְקֶקֶתsintered glass
מַסְנֵן זְכוּכִית מְדֻבְקֶקֶתsintered glass filter, sintered filter
סִיפוֹן [מורכב מחלק עולה, הקרוי גִּשְׁתָּה, ומחלק יורד, הקרוי בַּת-גִּשְׁתָּה]siphon, syphon [n.]
גִּשֵּׁתsiphon, syphon [v.]
גִּשּׁוּתsiphoning, syphoning
מוּטָגֵנֵזָה מֻכְוֶנֶת לָאֲתָרsite-directed mutagenesis
גֹּדֶל; מִדָּהsize
מְקַפָּהskimmer
אֻכְלוּסִיַּת הָעוֹרskin flora
שִׁפּוּעִית [אָגָר]slant [agar]
רִירָנִיתslime mold
חָרִיץslot
תַּסְפִּיג חֲרִיצִיslot blot
מֶרֶסslurry [n.]
מֵרֵסslurry [v.]
מֵרוּסslurrying
נִשְׁרָה [פ"ע]; שָׁרָה [פ"י]soak [vi., vt.]
שְׁרִיָּהsoaking
רִכֵּךְsoften [v.]
רִכּוּךְsoftening
מוּצָקִיsolid [adj.]
מוּצָקsolid [n.]
מַצָּע קָרוּשׁ [כגון אגר]solid medium [e.g. agar]
הִתְמַצְּקוּת; מִצּוּקsolidification
הִתְמַצֵּק [פ"ע]; מִצֵּק [פ"י]solidify [vi., vt.]
מְסִיסוּתsolubility
מָסִיסsoluble
מוּמָס, חֹמֶר מוּמָסsolute
תְּמִסָּהsolution
מֶסֶס [תוצאת המסיסה]solvate [n.]
מָסַסsolvate [v.]
מָסוּסsolvated
מְסִיסָה [התחברות הממס (כגון מים) עם המומס (כגון מלח)]solvation
מֵמֵס, חֹמֶר מֵמֵסsolvent
לֶהָבָה מְפַיַּחַתsooty flame
סָפָה [ספג או סָפַח]sorb [v.]
סָפוּיsorbed
סְפִיָּה [מונח כללי לספיגה וספיחה]sorption
תְּגוּבַת חִלּוּץSOS response
תַּסְפִּיג DNASouthern blot
מָרִיתspatula
הַשְׁנָיָה מֻנְחֵיתspecialized transduction
סְגֻלִּי, יִחוּדִיspecific
סְגֻלִּיּוּת, יִחוּדִיּוּתspecificity
דֻּגְמָהspecimen
סְפֶּקְטְרוֹמֶטֶרspectrometer
סְפֶּקְטְרוֹפוֹטוֹמֶטֶרspectrophotometer
מְעַבֶּה נַחְשׁוֹנִי [נוזל הקירור עובר בנחשון]spiral condenser, coiled-tube condenser
בֶּרֶגspirillum
סְפִּירוֹכֵטָהspirochete
שִׁחְבּוּרsplicing
גֵּן מְפֻצָּלsplit gene
מִנְבָּגsporangium
גְּלִימַת הַנֶּבֶגspore coat
נְבִיגָהsporulation
רִסּוּס [הפעולה]spray [n.]
רִסֵּסspray [v.]
מַרְסֵסsprayer, spraying apparatus
אֶטֶב קְפִיצִיspring clip
יַצִּיבוּתstability
יִצּוּבstabilization
מְיַצֵּבstabilizer
יַצִּיבstable
קָצֶה מְדֹרָגstaggered end
כַּן [חלקיו: בסיס, עמוד]stand
תְּמִסָּה תִּקְנִיתstandard solution
מַצַּב-צְבִירָהstate of aggregation, state of matter
שְׁלַב הָעֲמִידָהstationary phase
מַצָּב מַתְמִידsteady state
דּוּד-קִיטוֹרsteam boiler
עָקָרsterile
עִקּוּרsterilization
עִקֵּרsterilize [v.]
מְעַקֵּרsterilizer
מַזְקֵק [מכשיר-זיקוק], מַעֲרֶכֶת-זִקּוּקstill, distiller, distillation apparatus
בַּחַשׁstirring rod, stirring bar
תַּרְבִּית אֵםstock culture
תְּמִסַּת אֵםstock solution
סְטוֹיְכְּיוֹמֶטְרִיstoichiometric
פְּקָק [כגון: פ'-גומי, פ'-זכוכית, פ'-שעם]stopper
מַחְבֵּר יָשָׁרstraight connector
זַןstrain
גְּדִילstrand
חֻמְרָהstringency
חָמוּרstringent
פְּסִיסstrip [n.]
קִלֵּףstrip [v.]
קִלּוּףstripping
חֵקֶר, לִמּוּד, עִיּוּןstudy
רִוּוּי; רְוָיָהsturation
תַּשְׁבֵּטsubclone [n.]
תִּשְׁבֵּטsubclone [v.]
תִּשְׁבּוּטsubcloning
תַּת-תַּרְבִּיתsubculture [n.]
הִמְרִיא [פ"י, פ"ע]sublimate, sublime [v.]
הַמְרָאָהsublimation
טִבַּע [באופן מלא]submerge [v.]
טִבּוּעַ [באופן מלא]submersion, submergence
הַתְמָרָהsubsititution
חֹמֶר סוּגִי, חֹמֶר [חומר בעל הרכב כימי מוגדר]substance
מֻתְמָרsubstituted
מוּסָב [של אנזים]substrate [of enzyme]
יָנַקsuck [v.]
יְנִיקָהsuction
מַסְנֵן-יְנִיקָהsuction filter
סוּלְפָטsulfate
סְלִילִיּוּת-עָלsupercoiling
נוֹזֵל עֶלְיוֹןsupernatant liquid, supernatant
רְווּי-יֶתֶרsupersaturated
רִוּוּי-יֶתֶרsupersaturation
טַבַּעַת-תְּמִיכָהsupport ring
הַדְבָּרָהsuppression
מַדְבֵּרsuppressor
מוּטַצְיָה מַדְבִּירָהsuppressor mutation
מִגּוּלsuppuration
חֹמֶר פְּעִיל-פָּנִיםsurfactant, surface-active agent
תִּרְחֵףsuspend [v.]
מְתֻרְחָףsuspended
תִּרְחוּף [הפעולה]suspension
רְחֹפֶת [החומר המתופזר בתרחיף]suspension, suspended material
רוֹחֵשׁswarmer
מֶתֶגswitch
מִתֵּגswitch [v.]
סִימְבִּיּוֹזָהsymbiosis
סִימְבִּיּוֹטִיsymbiotic
סִנְתּוּז, סִינְתֶּזָהsynthesis
סִנְתֵּזsynthesize
מַזְרֵקsyringe
מַחַט-מַזְרֵקsyringe needle
שִׁיטָה [מבנה מופשט על-פי עקרונות]system
מַעֲרֶכֶת [מושג כללי, מכלול]system, set